Trud specjalizacyjny

Uzyskanie specjalistycznej wiedzy w ramach odbywania każdej z istniejących specjalizacji stomatologicznych związane jest z koniecznością opanowania ogromnej partii materiału podręcznikowego obejmującego dziedzinę, w której lekarz chciałby stać się specjalistą. Warto podkreślić, iż zdobyte wiadomości muszą być w przypadku lekarza wciąż odświeżane, a także aktualizowane na bieżąco. Medycyna ma to do siebie, że nawet najmniejsze potknięcie, czy niedopatrzenie ze strony lekarza może okazać się dla jego pacjenta bardzo niebezpieczne w skutkach. Z drugiej strony, naturalnym jest, iż ludzki mózg w sytuacji, w której przez dłuższy czas nie odtwarza sobie przyswojonych wcześniej informacji, zwyczajnie je zapomina. Stąd też konieczność nieustannego czuwania nad stanem swojej wiedzy ze strony lekarzy.

Przykładowo, stomatolog dziecięcy pod odbyciu specjalizacji winien posiadać zaawansowaną oraz wciąż aktualną wiedzę na temat środowiskowych oraz genetycznych czynników decydujących o całościowym rozwoju dziecka, rozwoju zębów, a także przyzębia u człowieka, fizjologii i patologii tkanek zęba, roli śliny, bezpiecznej i zaawansowanej kontroli bólu, czy lęku przed leczeniem u dziecka, zachowania w ostrych stanach zagrażających życiu, czy zasad związanych z postępowaniem resuscytacyjnym. Są to tylko niektóre zagadnienia spośród bardzo wielu, które stomatolog musi mieć opanowane do perfekcji.

Niemniej ważna jest również nieustanna współpraca oraz komunikacja specjalisty z personelem pomocniczym, na który składa się na przykład higienistka, czy osoba zajmująca się rejestracją pacjentów.

lek na astmę bez recepty