Category Archives: Specjalizacje

Specjaliści w zakresie zdrowia publicznego

Profil stomatologa posiadającego specjalizację w dziedzinie zdrowia publicznego można scharakteryzować w następujący sposób: specjalista w zakresie profilaktyki

Specjalizacja tylko dla wybranych

Jedną z specjalizacji stomatologicznych o najbardziej interdyscyplinarnym charakterze jest chirurgia twarzowo-szczękowa, która jak sama jej nazwa mówi, skupia się w głównej mierze na

Coraz więcej polskich specjalistów za granicą

Od czego powinien zacząć polski stomatolog, który planuje otwarcie własnego gabinetu stomatologicznego na terenie Niemiec? Sprawą priorytetową, którą należy

Konflikt pomiędzy potrzebami, a rzeczywistością

Statystyki pokazują, że stomatolodzy stanowią około 22 % całej społeczności lekarskiej, z czego zaledwie 21 % z nich posiada specjalizację z wybranej dziedziny

Postępy w dziedzinie endodoncji

Leczenie kanałowe powinno być w każdym przypadku przeprowadzane przez stomatologa posiadającego zaawansowaną wiedzę w zakresie endodoncji. Polega ono na

Medyczne studia stomatologiczne

Stomatologia, jak powszechnie wiadomo, jest jednym z działów medycyny, która w sposób kompleksowy odnosi się do ludzkiego uzębienia. Kładzie więc nacisk na takie aspekty, jak

Rutinoscorbin Plus opinie