Specjaliści w zakresie zdrowia publicznego

Profil stomatologa posiadającego specjalizację w dziedzinie zdrowia publicznego można scharakteryzować w następujący sposób: specjalista w zakresie profilaktyki stomatologicznej, który posiada umiejętność rozpoznawania oraz podejmowania działań na tym polu, przy czym patrzy on przez pryzmat populacji, jako całości. Jego zadaniem jest zapobieganie powstawaniu chorób jamy ustnej, a także samego uzębienia. Ważnym aspektem jest pracy jest również działanie na rzecz podnoszenia zarówno kultury, jak i dbałości społeczeństwa o stan swojego uzębienia. Stara się on docierać przede wszystkim do środowisk zaniedbanych pod tym względem, ale również do grup zawodowych, które ze względu na charakter swojej pracy mogą być narażone na dolegliwości ze strony jamy ustnej.

Stomatolog specjalizujący się w zakresie zdrowia publicznego zajmuje się ponadto organizacją działań, mających na celu promocję higienicznego, zdrowego stylu życia. Można tu wymienić na przykład działanie na rzecz zwalczania próchnicy, czy sprzyjanie fluoryzacji zębów zarówno dzieci, jak i młodzieży. Niejednokrotnie stomatolog ten bierze czynny udział w procesie kształtowania polityki zdrowotnej państwa, przy czym skupia się on tutaj głównie na swojej branży, opierając się w swych decyzjach o współczesne osiągnięcia i postępy w nauce, a także o własną, zaawansowaną wiedzę medyczną.

Zdarza się, iż dentyści posiadający zaawansowaną wiedzę w tematyce zdrowia publicznego są powoływani do zarządzania zakładami stomatologicznej opieki zdrowotnej. Sprawują oni swoją funkcję w oparciu o współczesne techniki marketingowe, zarządcze, a także rachunek ekonomiczny.