Różne spojrzenia na profesję stomatologa

Specjalizacje chirurgiczne z zakresu stomatologii są zróżnicowane w państwach europejskich ze względu na swój zakres, a także wymagania konieczne do ich uzyskania przez dentystów.

Przykładowo, na Litwie stomatolodzy mogą podejmować się uzyskania specjalizacji z dwóch dziedzin chirurgicznych, które różnią się tam pomiędzy sobą z formalnego punktu widzenia. Mowa tu o chirurgii stomatologicznej i chirurgii szczękowo-twarzowej. W zdecydowanej większości krajów, sytuacja wygląda jednak bardziej skomplikowanie, patrząc przez pryzmat zainteresowanego tematem stomatologa. Otóż, na przykład w Niemczech, jedynie człowiek, który posiada dyplom ukończenia studiów zarówno na kierunku lekarskim, jak lekarsko-dentystycznym, może starać się o zdobycie tytułu specjalisty w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej. Jak widać, jest to więc dużo dłuższa i trudniejsza droga, ale jednocześnie to właśnie ona jest bardziej zalecana przez największe autorytety, czyliprzez Sekcję Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, która należy do Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów.

W naszym kraju, odbywanie specjalizacji w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej jest możliwe zarówno na kierunku lekarskim, jak i lekarsko-dentystycznym. Różnice pomiędzy krajami, dotyczące wymagań, co do bycia chirurgiem szczękowo-twarzowym, wynikają przede wszystkim z faktu odmiennie zorganizowanego systemu ochrony zdrowia oraz kształcenia przyszłych lekarzy. W pewnym stopniu przyczyna leży w odrębnym postrzeganiu przez różne narody profesji stomatologa. Jeszcze do niedawna, niektóre kraje przyjmowały, że jest to jedynie specjalizacja medyczna, nie zaś odrębny, niezależny zawód.

Polio Sabin jest produktem godny polecenia każdemu konsumentowi wirusowe zapalenie watroby