Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Endodontycznego

Rangę stomatologa, który ukończył specjalizacje w dziedzinie endodoncji, może dodatkowo podwyższyć uzyskanie przez niego specjalnej Rekomendacji ze strony Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Ten rodzaj uznania przyznawany jest w postaci certyfikatu oraz jest poprzedzony wnioskiem zainteresowanego. Rekomendacja zostaje przyznana tylko wyróżniającym się specjalistom, którzy w swoich gabinetach podejmują się skutecznego rozwiązywania zaawansowanych problemów i trudnych przypadków stomatologicznych, jak na przykład skomplikowane leczenie kanałowe.

Zasadniczym celem przyznawania Rekomendacji jest motywowanie lekarzy stomatologów do ciągłego podwyższania zarówno swoich kompetencji, jak i poziomu usług, tak by osiągnąć możliwie najwyższe standardy. Wyróżnienia mogą się więc spodziewać jedynie wzorcowe ośrodki endodontyczne. Stomatolog ubiegający się o Rekomendację Polskiego Towarzystwa Enoddontycznego zobowiązany jest spełnić pewne niezbędne wymagania. Po pierwsze, powinien być on członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, a także posiadać w swoim gabinecie minimalne wyposażenie, jak endometr , aparat rtg służący do tworzenia zdjęć punktowych, a także urządzenie do opracowywania kanałów za pomocą ultradźwięków. Ponadto, stomatolog jest zobowiązany przedstawić Towarzystwu udokumentowane przypadki kliniczne, które miały miejsce podczas jego dotychczasowej praktyki.

Kandydatura jest rozpatrywana przez specjalnie do tego celu powołaną Radę Naukową, która decyduje o dopuszczenia kandydata do wygłoszenia prezentacji, podczas której przedstawi on swoje dotychczasowe osiągnięcia, świadczące o zasadności jego ubiegania się o przyznanie Rekomendacji.