Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Każdy stomatolog, niezależnie od tego, czy posiada specjalizację, czy też nie, może stać się członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Jest to organizacja zrzeszająca polskich stomatologów, której celem jest rozwijanie wiedzy stomatologicznej, a także szerzenie osiągnięć współczesnej nauki pośród wszystkich lekarzy. PTS za punkt honoru stawia sobie kształcenie postawy społecznej oraz przestrzeganie etyki zawodowej w środowisku medycznym. Zajmuje się także inicjowaniem nowych, często interdyscyplinarnych problemów natury medycznej. Towarzystwo pragnie również działać na rzecz samych stomatologów, poprzez nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami, które mogą pozytywnie przyczynić się do zawodowych spraw lekarzy stomatologów.

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne angażuje się także we wszelakie reformy dotyczące studiów stomatologicznych, mając tym samym prawo głosu w kwestii odbywania stażów podyplomowych, czyli innymi słowy –specjalizacji. Bycie członkiem PTS jest swego rodzaju nobilitacją, która niejednokrotnie może znacznie utorować drogę do coraz wyższych szczebli w karierze stomatologicznej. Warto zaznaczyć, iż organizacja ta, roztacza wielowymiarową opiekę nad zdolnymi oraz zasłużonymi lekarzami, ale też chętnie służy radą i pomocą lekarzom, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę stomatologiczną.

PTS regularnie organizuje rozmaite wyjazdy na konferencje, sympozja i szkolenia, które są bardzo wartościowymi wydarzeniami zwłaszcza dla lekarzy, którzy chcieliby poszerzyć swoje kontakty, bądź też znaleźć ośrodek, w którym mogliby odbyć swoją specjalizację.