Medyczne studia stomatologiczne

Stomatologia, jak powszechnie wiadomo, jest jednym z działów medycyny, która w sposób kompleksowy odnosi się do ludzkiego uzębienia. Kładzie więc nacisk na takie aspekty, jak funkcjonowanie, leczenie zębów, przyzębia, błony śluzowej czy języka. Zajmuje się również badaniami nad wszelkimi patologiami uzębienia. Nie ulega wątpliwości, że bycie lekarzem – stomatologiem to niełatwa i bardzo odpowiedzialna profesja. Zanim kandydat na stomatologa, faktycznie się nim stanie musi on odbyć kilkuletnie studia, nastawione na zdobywanie wiedzy nie tylko teoretycznej, ale także w dużym stopniu praktycznej.

Każdy student stomatologii po ukończeniu ogólnych studiów stomatologicznych, pozwalających na uzyskanie podstawowej, niezbędnej wiedzy lekarskiej, staje przed koniecznością wyboru specjalizacji, dzięki którą będzie miał możliwość szczególnie dokładnie zgłębić oraz wciąż doskonalić się w wybranej przez siebie dziedzinie wiedzy medycznej. Zgodnie z Rozporządzeniem ministra zdrowia, od 2013 roku studia stomatologiczne obejmują następujące specjalizacje: chirurgia stomatologiczna, dla której minimalny czas trwania wynosi 4 lata, chirurgia szczękowo-twarzowa, trwająca 6 lat, a także ortodoncja, periodontologia, stomatologia zachowawcza endodoncją, a także dziecięce, spośród których każda trwa 3 lata. Poza tym można jeszcze wyróżnić epidemiologię, a także zdrowie publiczne, po 4 lata dla każdej.

Po odbyciu konkretnej, wybranej przez siebie specjalizacji stomatologicznej, zakończonej stosownymi i zadowalająco zdanymi egzaminami, lekarz staje się specjalistą w wąskim zakresie stomatologii, co po okresie praktyk uprawnia go do udzielania pomocy przyszłym pacjentom.

żółtaczka pokarmowa