Kompetencje stomatologa dziecięcego

Jakie kompetencje nabywa lekarz stomatolog po zakończeniu specjalizacji z zakresu stomatologii dziecięcej? Mianowicie, jest on w stanie odpowiednio zaplanować oraz zorganizować profesjonalną opiekę stomatologiczną dla dzieci oraz młodzieży, w tym również dla młodych osób zaliczanych do grup dyspanseryjnych oraz małych pacjentów wymagających specjalnej troski. Lekarz specjalizujący się w stomatologii dziecięcej będzie również potrafił skutecznie promować dbałość o higienę i zdrowie jamy ustnej. Promocja ta będzie obejmować przede wszystkim matki oraz kobiety ciężarne, a także dzieci i młodzież.

Ważną umiejętność zdobytą podczas odbywania specjalizacji stanowi również szybka ocena zaistniałych u pacjenta zmian zarówno fizjologicznych, jak i patologicznych, a także wad rozwojowych. Wszystkie one mają niezmiernie duży wpływ na dalsze życie i kondycję zdrowotną młodego człowieka, dlatego tak ważne jest, by stomatolog w porę podjął odpowiednie działania lecznicze i zapobiegawcze.

Uzyskanie miana specjalisty w zakresie stomatologii dziecięcej uprawnia lekarza do prowadzenia własnej, indywidualnej praktyki z zakresu stomatologii specjalistycznej, a także do udzielania zdrowotnych świadczeń w publicznych gabinetach dentystycznych. Z tego tytułu, stomatolog – specjalista powinien tym bardziej zwracać uwagę również na potrzebę stosowania różnorodnych technik psychologicznych, które ułatwią dziecku proces adaptacji do leczenia dentystycznego. Ważne jest również to, aby stomatolog – specjalista był kompetentny do udzielania fachowych rad innym, mniej doświadczonym w jego dziedzinie lekarzom.

Sprawdź jaki jest najlepszy roztwór do inhalacji szczepionka pneumokoki