Formalności specjalizacyjne

Lekarzowi dentyście, który podejmuje się odbycia wybranej przez siebie specjalizacji, przyznaje się opiekuna, będącego jednocześnie kierownikiem danej specjalizacji. Przepisy (Rozporządzenie Ministra Zdrowia, 2005) podają, iż kierownik nie może posiadać więcej niż trzech podopiecznych naraz. Poza tym, nie powinien również sprawować nadzoru na stażem kierunkowym u więcej niż dwóch lekarzy. Kierownik specjalizacji jest odpowiedzialny za ustalenie rocznego planu specjalizacyjnego, a także przydziela poszczególnym osobom miejsca, w których będą odbywać swoje staże kierunkowe. Każdy ze stażystów zostaje zaopatrzony w specjalną kartę, która na koniec, o ile jest odpowiednio, zadowalająco uzupełniona, stanowi wiarygodny dowód odbycia stażu. Poza tym, stażysta otrzymuje również indeks, w którym notowane będą wszystkie zabiegi oraz medyczne procedury, które zostały przez niego przeprowadzone oraz zaakceptowane przez opiekuna.

Dokładny czas trwania, a także zakres wymaganej wiedzy, którą należy przyswoić w ramach odbywania stażu specjalizacyjnego jest szczegółowo omawiany w programie dla danej specjalizacji. Programy te są przygotowywane, a także na bieżąco aktualizowane, przez powołane do tego celu zespoły eksperckie, znajdujące się pod władzą Konsultantów Krajowych, którzy z kolei podlegają samemu Ministrowi Zdrowia.

Nabór na staże specjalizacyjne odbywa się każdego roku, przeważnie pomiędzy 30 kwiwetnia, a 30 listopada. W też czasie, kandydaci powinni złożyć wypełnione wnioski. Mogą tego dokonać w Wojewódzkim Ośrodku Zdrowia Publicznego.

farmaceuta poleci ci Bisacodyl na tego typu dolegliwości