Coraz więcej polskich specjalistów za granicą

Od czego powinien zacząć polski stomatolog, który planuje otwarcie własnego gabinetu stomatologicznego na terenie Niemiec? Sprawą priorytetową, którą należy zająć się na pierwszym miejscu jest spełnienie tak zwanego kryterium kompetencyjnego, które odnosi się do zdobytego wykształcenia, a także dotychczasowej praktyki zawodowej. Oceną i weryfikacją tych kompetencji zajmuje się niemiecki urząd do spraw zdrowia, znajdujący się na terenie kraju związkowego, w którym lekarz planuje otworzyć swój gabinet.

Stomatolog powinien posiadać obywatelstwo Unii Europejskiej, a także zdobyć kwalifikacje oraz dyplom ukończenia studiów wyższych również na terenie Unii Europejskiej. Dodatkowo, wraz z rozpoczęciem 2004 roku należy również przedstawić odpowiednie zaświadczenie dotyczące adekwatności kwalifikacji zawodowych. Dokument taki jest wydawany przez wspomniany wcześniej urząd do spraw zdrowia. Drugim niezbędnym zaświadczeniem, które stomatolog jest zobowiązany przedstawić jest dokument dotyczący nabytych praw do tego, aby realizować usługi stomatologiczne. Okazanie pozwolenia na pracę nie jest konieczne, jeśli jest się obywatelem UE.

Obecnie, wielu lekarzy stomatologów decyduje się na wyjazd poza granice Polski (często do Niemiec), gdyż inne kraje oferują duże lepsze warunki pracy, rozwoju oraz bytu. Zjawisko to w dużej mierze dotyczy wykwalifikowanych specjalistów, którzy posiadają wiedzę oraz doświadczenie, zaś w swoim kraju nie mogą wystarczająco rozwinąć skrzydeł, są niedoceniani. Bywa, że stomatolodzy z dużym potencjałem robią nawet specjalizację poza granicami Polski.

Rutinoscorvit ulotka